Diverse revisioner og suppleringer

Ændringer på følgende sider: Afskrivning og vedligeholdelse 2015 Beboerinformationer Drifts-vedligeholdelsesplaner Pcb rapport 2017.08.22 Generalforsamlingsreferater Gallerier Vedligeholdelsesoversigt

Diverse revisioner og suppleringer

Ændringer på følgende sider: Beboerinformationer Beredskabsplan for andelsboliger Beredskabsplan for ejendommen Evakueringsplan Forretningsorden Galleri – julestue 2016 Generalforsamlingsreferater 2016 Valuarrapport 2016 Vedligeholdelsesoversigt Årsberetningen 2016 Årsregnskabet 2016