Historie

På vej til Slotsgården

På et tidligere gartneri, nabogrunden til Marienlyst Slot, blev Slotsgården opført, som udlejningsejendom i 1964-65 af Entreprenør & murermester Axel Holm København.
Den 12 etages ejendom plus kælder var på daværende tidspunkt Helsingør bys højeste bygning og indeholdt 72 lejligheder.
I tilknytning til boligblokken er der etableret et fælles carportanlæg, hvori der også er fælles vaskeri og udhusfunktion.

 

 

Ejendommene er tegnet i 1961 af arkitekterne Ib Møgelvang Nielsen, Ellen & Carl Kann m.a.a., alle Helsingør, og var på daværende tidspunkt en af Helsingør Bys første ejendomme, der blev for- synet med en elevator.
Andelsboligforeningen Slotsgården blev stiftet 4. juni 2002 og har siden været øverste myndighed i ejendommen, der består af de 72 boliger og car- portanlægget med de 21 overdækkede aflåste parkeringspladser til udlejning.