Diverse revisioner og suppleringer

Ændringer på følgende sider: Afskrivning og vedligeholdelse 2015 Beboerinformationer Drifts-vedligeholdelsesplaner Pcb rapport 2017.08.22 Generalforsamlingsreferater Gallerier Vedligeholdelsesoversigt