Faciliteter

Affaldsordning

Affald:

På Ankomstpladsens nordlige hjørne er beholderne til affalds-sorteringen nedgravet. Der er beholdere til restaffald i lukkede poser, og madaffald i lukkede poser.
Affald til beholderne, for plast, metal og papir, afleveres løst.

Herudover er der en container på hjul til pap, og et affaldsstativ til plante, jord og afskårne grene.

Se sorteringsvejledningen fra Forsyning Helsingør.

Små el artikler, pærer og batterier kan hensættes ved gård-mandens kontor/ bogreolerne i kælderen.

Andelsboligforeningen tilbyder medlemmerne en fælles affalds-container til storskrald, en gang om året i maj måned.

På Lappens parkeringsplads har Helsingør Kommune opstillet en stor papir-container, og en stor flaske-container, som andelshaverne frit kan benytte.
Endelig er der en tøj­container til rent brugt tøj, der fortsat kan anvendes. Følg den skrevne vejledning på containeren.

Slotsgaarden Cykelkælder

Cykler:

I kælderen med niveau fri indgang i gavlen, er der etableret 65 cykelstativer og 15 cykelkroge i loftet.

Slotsgaarden 29.05.15

Dørtelefon:

Er placeret sammen med oversigtstavlen ved hoved-indgangen på Ankomstpladsen.

 

elevator

Elevator:

Elevatoren kan betjenes både fra kælderen – niveau frit og fra hovedindgangen på Ankomstpladsen til samtlige 13 etager.

Elevatoren er dimensioneret til max. 6 personer eller 500 kg. svarende til 83 kg, pr. person og har en kabine-størrelse på b. 87 x l. 197 x h. 208 cm.

Kabel TV:

I ejendommen er der indlagt YouSee Web TV, hvorfra der også kan til vælges telefoni og bredbånd.

Grundpakken i Kabel TV er indeholdt i boligafgiften. Der kan yderligere til vælges mange flere tv-kanaler – se YouSee´s hjemmeside.

varme

Varme:

Ejendommen er tilsluttet fjernvarmen fra Helsingør Forsyning i 2022. Regnskabsperioden for varmen er fra 01.01 - 31.12. Varmen aflæses digitalt uden for lejlighederne.

Pulterrum:

Lejlighedernes eget kælderrum er på ca. 1,3 x 1,2 m, i alt 1,7 m2. Det kan udnyttes effektivt ved at sætte reoler op og lagre tingene i kasser. Det anbefales at gulvene friholdes for fugtsugende materialer, selvom kælderen er tør.

Kælderrummet skal altid være forsynet med egen hængelås.

Beboerne kan få installere elektrisklys i pulterrummet af en installatør for egen betaling. Stik-kontakter må ikke installeres i pulterrummet!

Parkering Slotsgaarden

Parkering:

På Ankomstpladsen er der etableret 30 parkeringspladser til beboerne og udlejet 19 etablerede pladser i carport og 1 cykel /scooter plads med plads til fire 3 hjulede cykler/elscootere.

Parkeringen skal foregå indenfor de afmærkede felter.

For at få den bedst tænkelige udnyttelse af vores parkeringspladser kan vores gæster og håndværkere med fordel henvises til den offentlige parkeringsplads med indkørsel fra Lappen.

Vaskeri Slotsgaarden

Vaskeriet:

I vaskeriet, der er beliggende i carportanlægget med adgang fra Ankomstpladsen, er der etableret 3 vaskerum og et rullerum, hvor der er to strygeruller, og god plads til at lægge tøj sammen, samt et toiletrum. Vaskeriet er (pengeløst) og benyttelsen er indeholdt i boligafgiften. Der anvendes vasketurs brikker.

Vaskerum 1 er forsynet med 1 vaskemaskine og 1 tørretumbler - heldags bruger tid.

Vaskerum 2 & 3 er forsynet med 2 vaskemaskiner og 2 tørretumblere - halvdags bruger tid.

Rullerum:

Det henstilles, at "Reglerne for vaskeriet", der er ophængt inden for døren, efterleves.

Bestyrelse:

I kælderen er der etableret et bestyrelsesrum med en fast arbejdsplads og en mødefunktion til 8 personer.

Formanden kan træffes på telefon 51 41 34 15 dagligt fra mandag til fredag mellem kl. 09.00 – 10.00.

Ved skader eller fejl uden for telefontid, der kræver øjeblikkelig indsats, benyttes også telefon 51 41 34 15

Køre- & parkeringsvejledning:

Klik på billedet for at se det i stort format.