Diverse revisioner og suppleringer

Ændringer på følgende sider:

Afskrivning og vedligeholdelse 2015
Beboerinformationer
Drifts-vedligeholdelsesplaner
Pcb rapport 2017.08.22
Generalforsamlingsreferater
Gallerier
Vedligeholdelsesoversigt