Diverse revisioner og suppleringer

Ændringer på følgende sider: Afskrivning og vedligeholdelse 2015 Beboerinformationer Drifts-vedligeholdelsesplaner Pcb rapport 2017.08.22 Generalforsamlingsreferater Gallerier Vedligeholdelsesoversigt

Diverse revisioner og suppleringer

Ændringer på følgende sider: Beboerinformationer Beredskabsplan for andelsboliger Beredskabsplan for ejendommen Evakueringsplan Forretningsorden Galleri – julestue 2016 Generalforsamlingsreferater 2016 Valuarrapport 2016 Vedligeholdelsesoversigt Årsberetningen 2016 Årsregnskabet 2016

Version 1.0

Så er hjemmesiden i version 1.0 De sidste ting er puslet på plads og vi er klar til at gå på sommerferie 🙂

På vores egen server

SÅ er hjemmesiden sat op på sin egen server. Der er taget backup og alle filer og databaser er flyttet. Vi er nu i version 0.8.