Indflytning og fraflytning

Det er andelshaverens pligt:

  • at gøre sig bekendt med anmeldepligten over for Andelsbolig-foreningen SLOTSGÅRDEN og Helsingør Kommune inden istandsættelsesarbejder i gangsættes,
  • at være omhyggelig og vise ansvar, når du eller dine hånd-værkere benytter trapperne, indgangspartiet og elevatoren,
  • at gøre sig bekendt med foreningens husorden og ordens-regler,
  • at benytte flyttetæpper i elevatoren, så møbler og andet ikke skader elevatoren, døren og væggene,
  • at nedfaldsskakten, i forbindelse med istandsættelse og fraflytning, kun må benyttes til almindeligt emballeret køkkenaffald. Alt andet affald henvises til kommunens genbrugsplads,
  • at eventuelt overskydende inventar ikke hensættes på ejendommens fælles arealer, såvel indvendig som udvendig.

Indgangsdøren kan stå åben, imens indflytningen pågår, ved at trykke på den øverste knap på højre side af døråbneren, der sidder over døren.

Benyttes elevatoren til indflytningen, skal der udvises størst mulig hensyn til selve elevatoren, elevatordøren og ejendommens øvrige beboere, således at alt sker på en hensigtsmæssig måde.

Elevatordøren må ikke udsættes for tvang af nogen art, idet der så kan ske nedbrud. Elevatordøren holdes åbent ved at stille et mindre bræt / pap op foran fotocellen, hvorefter genstandene kan indsættes forsigtigt i elevatorstolen. Samme procedure gentages på etagerne. Lad elevatoren køre frit imellem flyttetransporten, så beboerne også kan komme frem og tilbage.

Ved uhensigtsmæssig betjening af indgangsdøren og elevatoren, der forårsager drift stop, må andelshaveren eller beboeren påregne, som den ansvarlige for flytningen, at blive opkrævet for service tilkald og afhjælpning.

Husk! Elevatorens samlede bæreevne til flyttegods og personer er på max. 400 kg.

Sørg for at friholde ganglinjerne i forrummet til elevatoren og altangangene, så ejendommens øvrige beboere også kan færdes på arealerne.

Efter indflytningen er det andelshaverens pligt at efterlade trappen, elevatoren og indgangspartiet, både ind- og udvendigt, i rengjort stand.

Undlades dette, kan bestyrelsen for Andelsboligforeningen SLOTSGÅRDEN bestille rengøringen udført for andelshavers regning.

Såfremt der konstateres skader ved indflytning, er andelshaveren forpligtiget til at udbedre disse.

Boligen skal være indflyttet og beboet senest 3 måneder efter overtagelsesdagen. Istandsættelse skal være tilendebragt inden for denne frist.

Såfremt der måtte være spørgsmål eller uklarheder, er andelshaveren meget vel-kommen til, at kontakte et af bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen