Faciliteter

Affald

Ejendommen er forsynet med affaldsskakt, der kun må benyttes til almindelig husholdningsaffald i lukkede affaldsposer.

Container

Aviser, pap og grønt affald i papirposer bringes til affaldscontainerne ved indgangen til carportanlægget. 

Flasker, glas bringes til containerne på Lappens parkerings-plads. Små el-artikler kan hensættes ved gårdmandens kontor.

Andelsboligforeningen tilbyder medlemmerne en fælles af-faldscontainer om året i maj måned.

slotsgaarden-29-05-15-30-2

Cykel:

I kælderen med niveau fri indgang i gavlen, er der etableret 65 cykelstativer og 15 cykelkroge i loftet.

 

slotsgaarden-29-05-15-27-2

Dørtelefon:

Er placeret sammen med oversigtstavlen ved hoved-indgangen på Ankomstpladsen.

 

Elevator:

Elevatoren kan betjenes både fra kælderen – niveau frit og fra hovedindgangen på Ankomstpladsen til samtlige 13 etager. Elevatoren er dimensioneret til max. 5 personer eller 400 kg. svarende til 80 kg, pr. person og har en kabine-størrelse på b. 87 x l. 197 x h. 208 cm. 

Kabel TV:

I ejendommen er der indlagt YouSee Web TV, hvorfra der også kan til vælges telefoni og bredbånd. Grundpakken i Kabel TV er indeholdt i boligafgiften. Der kan yderligere til vælges mange flere tv-kanaler – se YouSee´s hjemmeside.

 

Varme:

Varmen leveres fra eget gasfyr der er installeret i kælderen. Regnskabsperioden er 01.05 - 30.04.
Varmen aflæses digitalt uden for lejlighederne.

 

Pulterrum:

Lejlighedernes eget kælderrum er på ca. 1,3 x 1,2 m, i alt 1,7 m2. Det kan udnyttes effektivt ved at sætte reoler op og lagre tingene i kasser. Det anbefales at gulvene friholdes for fugtsugende materialer, selvom kælderen er tør.
Kælderrummet skal altid være forsynet med egen hængelås. Beboerne kan få installere elektrisklys i pulterrummet af en installatør for egen betaling. Stik-kontakter må ikke installeres i pulterrummet!

slotsgaarden-29-05-15-17-2

Parkering:

På Ankomstpladsen er der etableret 31 parkeringspladser til beboerne og udlejet 21 pladser i det fælles garage-anlæg. Gæster og håndværkere, henvises til den offentlige parkeringsplads med indkørsel fra Lappen.

 

slotsgaarden-29-05-15-31-2

Vaskeriet:

I vaskeriet, der er beliggende i carportanlægget med adgang fra Ankomstpladsen, er der etableret 3 vaskerum og et rullerum, samt et toiletrum. Vaskeriet er (pengeløst) og benyttelsen er indeholdt i boligafgiften. Der anvendes vasketurs brikker. 
Vaskerum 1 er forsynet med 1 vaskemaskiner og 1 tørretumbler – heldags bruger tid.
Vaskerum 2 & 3 er forsynet med 2 vaskemaskiner og 2 tørretumblere - halvdags bruger tid.

Rullerum:

I rullerummet er der to strygeruller og god plads til at lægge tøj sammen.  

 

Bestyrelse:

I kælderen er der etableret et bestyrelsesrum med en fast arbejdsplads og en mødefunktion til 8 personer. 

Bestyrelsesrummet er åben for fri dialog mellem bestyrelsen og andelshaverne den 1. mandag i måneden mellem kl. 11.00 – 13.00 og den 3. mandag i måneden mellem kl. 17.00 – 19.00.

Formanden kan træffes på telefon 51 41 34 15 dagligt fra mandag til fredag mellem kl. 09.00 – 10.00.